Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Concentrix CRM Services Germany GmbH Greece Branch
Διεύθυνση: ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 3, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109567320 ΕΤ. 2106967000 ΔΙΚΗΓ.
FAX: 2106994640
Νομική μορφή: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
4 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
5 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
6 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
7 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
8 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA