Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PETROHEAT Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: PETROHEAT
Διεύθυνση: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 202, 18757,
Δήμος: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103424101
FAX: 2103424105
e-mail: info@petroheat.gr
Ιστοσελίδα: http://www.petroheatsa.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46711200 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για αεροσκάφη 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α. 47788500 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων 49411202 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 46121100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46711200 Χονδρικό εμπόριο καυσίμων κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για αεροσκάφη check
2 46121100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
3 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων  
4 47788500 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας  
5 47308103 Λιανικό εμπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.  
6 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
7 49411202 Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
8 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
9 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
10 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
11 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
12 81211002 Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων  
13 46711300 Χονδρικό εμπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων  
14 46711310 Χονδρικό εμπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών  
15 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121