Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ANT-ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ANT-ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 7, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105810746
e-mail: info@antlog.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη 77391200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία 66221000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών check
2 66221000 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών  
3 49411901 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό ιδιοκτήτη  
4 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
5 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
6 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
7 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
8 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
9 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
10 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
11 77391200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης εμπορευματοκιβώτιων  
12 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
13 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
14 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
15 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία  
16 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
17 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
18 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
19 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
20 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
21 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
22 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων  
23 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
24 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  
25 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  
26 46691112 Χονδρικό εμπόριο εμπορευματοκιβώτιων, ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121