Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13, 18451, ΝΙΚΑΙΑ
Δήμος: ΝΙΚΑΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105819636
e-mail: andreastsakiris@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.jtsakiris.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων 46493400 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 47727300 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 15204000 Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών και των μερών τους 15204005 Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες 15121200 Κατασκευή αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι· συνόλων ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτω 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 46161200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών ιματισμού, γουνών και υποδημάτων 59201000 Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46421200 Χονδρικό εμπόριο υποδημάτων check
2 46161200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών ιματισμού, γουνών και υποδημάτων  
3 15121200 Κατασκευή αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από δέρμα, ανασχηματισμένο δέρμα, πλαστικά φύλλα, υφαντικές ύλες, βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι· συνόλων ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτω  
4 15204000 Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμάτων, υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών, περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών και των μερών τους  
5 15204005 Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες  
6 47727300 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού  
7 47727200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων  
8 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
9 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
10 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
11 59201000 Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων  
12 46493400 Χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121