Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΜΟΥΣΩΝ 23, 11524, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108047777 & 2104200803 ΛΟΓ., 2104200830
e-mail: nikskou@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.philosphic.eu
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals) 58110000 Έκδοση βιβλίων 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού 59110000 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46490000 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης check
2 58190000 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες  
3 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
4 59110000 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων  
5 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
6 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού  
7 58110000 Έκδοση βιβλίων  
8 58140000 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121