Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: STRATEGYCOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30, 19100, ΜΕΓΑΡΙΔΑ
Δήμος: ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130049349
e-mail: omiros1987@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.strategycom.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 73202000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων 59131000 Υπηρεσίες αδειοδότησης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία check
2 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
3 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
4 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
5 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
6 59131000 Υπηρεσίες αδειοδότησης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
7 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
8 63111102 Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων  
9 73202000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων  
10 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
11 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
12 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
13 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
14 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
15 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
16 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
17 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
18 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121