Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Γ. Ι. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: VITALIS S.M.P.C.
Διεύθυνση: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6946000446
e-mail: info@vitalis.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) 46493303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 47646507 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 46741212 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47524206 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα 32301500 Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 47788821 Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα 47524602 Λιανικό εμπόριο μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες 46731302 Χονδρικό εμπόριο μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες 49321200 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) check
2 32301500 Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας  
3 47646507 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας  
4 47524206 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
5 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.  
6 47524602 Λιανικό εμπόριο μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες  
7 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών  
8 47788821 Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων καθαρισμού νερού ή αέρα  
9 49321200 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό  
10 36002002 Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα  
11 46493303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας  
12 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
13 46751223 Χονδρικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
14 46731302 Χονδρικό εμπόριο μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες  
15 46741212 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας  
16 46691998 Χονδρικό εμπόριο φίλτρων καθαρισμού νερού και αέρα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121