Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Π.Ο.Α.Υ. ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: 1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ , 19600, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105517900
FAX: 2105517920
e-mail: info@merkos.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 03217200 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221501 Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 03217200 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια check
2 70221501 Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών  
3 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
4 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
5 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
6 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
7 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
8 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
9 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119