Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ECORECOVERY SA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ECORECOVERY SA
Διεύθυνση: 16ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ(POLYECO A.E), 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102591629-2105530600
FAX: 2105574684
e-mail: c.koutsogiannis@polyeco.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 38115400 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ 38115500 Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων 38115600 Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών 38311200 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 38323500 Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 46181903 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση απορριμμάτων και υπολειμμάτων 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411302 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος 49411501 Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα 49411503 Υπηρεσίες μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα) 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση check
2 38212900 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
3 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
4 46181903 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
5 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
6 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
7 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
8 49411302 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
9 38323903 Μηχανική, χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
10 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
11 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
12 49411102 Οδικές μεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών μεταφορών, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
13 35111003 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας  
14 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
15 35110000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
16 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
17 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
18 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών  
19 38323100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού  
20 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού  
21 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού  
22 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού  
23 38323500 Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών  
24 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
25 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
26 38311000 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών  
27 38311200 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών  
28 38115400 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ  
29 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
30 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
31 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
32 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι  
33 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων  
34 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ  
35 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
36 38113100 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
37 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
38 38115500 Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων  
39 38115600 Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων  
40 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
41 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
42 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
43 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
44 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
45 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
46 35141000 Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος  
47 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
48 49411501 Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα  
49 49411905 Υπηρεσίες μεταφοράς αυτοκινήτων  
50 49411906 Υπηρεσίες μεταφοράς βαρέων μηχανημάτων (με πλατφόρμα)  
51 49411303 Υπηρεσίες μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος  
52 49411907 Υπηρεσίες μεταφοράς με γερανοφόρα αυτοκίνητα  
53 49411502 Υπηρεσίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πρώτων υλών κλπ με ειδικά οχήματα  
54 49411503 Υπηρεσίες μεταφοράς τσιμέντου σε σκόνη  
55 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
56 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
57 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
58 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
59 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
60 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
61 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
62 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
63 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
64 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
65 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121