Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Διεύθυνση: ΜΙΝΩΑΣ 74, 19100,
Δήμος: ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: vourosp@otenet.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 82991901 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 84131000 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων 84131200 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα καύσιμα και την ενέργεια
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 82991901 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά check
2 84131000 Διοικητικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων  
3 84131200 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα καύσιμα και την ενέργεια  
4 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
5 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
6 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
7 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
8 81211003 Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων  
9 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
10 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
11 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
12 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121