Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΠΟΥΤΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διεύθυνση: ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 31, 18540,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: vagavits@hotmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων 46691502 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση έως 1000 V 46691503 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών ηλεκτρονικών λυχνιών ασυρμάτου και ραδιόφωνου και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α. 46691570 Χονδρικό εμπόριο τυπωμένων κυκλωμάτων 46691571 Χονδρικό εμπόριο υγρών ηλεκτρικών μετασχηματιστών 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών check
2 43211006 Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
3 43211005 Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα  
4 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
5 71121304 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων  
6 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
7 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
8 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
9 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
10 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  
11 46691502 Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση έως 1000 V  
12 46691503 Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών ηλεκτρονικών λυχνιών ασυρμάτου και ραδιόφωνου και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.  
13 46691570 Χονδρικό εμπόριο τυπωμένων κυκλωμάτων  
14 46691571 Χονδρικό εμπόριο υγρών ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
15 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121