Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: MELLON TECHNOLOGIES SA
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α, 18547,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103727700
e-mail: info@mellongroup.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46141308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33190000 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 58291100 Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία 58291200 Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία 58291300 Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που διαθέτεται σε συσκευασία 58291400 Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, που διαθέτεται σε συσκευασία 58293100 Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή 59121900 Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 66190000 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 66199200 Υπηρεσίες επεξεργασίας και εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών συναλλαγών 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 82191000 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου 82911202 Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46141308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. check
2 66190000 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία  
3 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου  
4 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
5 59121900 Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος  
6 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
7 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
8 80100000 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας  
9 80200000 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας  
10 58291100 Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία  
11 58291300 Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που διαθέτεται σε συσκευασία  
12 58291200 Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία  
13 58291400 Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, που διαθέτεται σε συσκευασία  
14 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
15 58293100 Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
16 33190000 Επισκευή άλλου εξοπλισμού  
17 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
18 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού  
19 82191000 Παραγωγή φωτοαντιγράφων, προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης γραφείου  
20 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
21 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
22 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
23 82911202 Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων  
24 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
25 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
26 66199200 Υπηρεσίες επεξεργασίας και εκκαθάρισης χρηματοοικονομικών συναλλαγών  
27 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
28 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
29 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
30 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
31 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
32 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
33 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
34 66221008 Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων  
35 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
36 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
37 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121