Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: MELLON TECHNOLOGIES SA
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 74Α, 18547,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103727717
e-mail: info@mellonfroup.com;e.saltourou@mellongroup.com
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46141308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 33190000 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 58291100 Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία 58291300 Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που διαθέτεται σε συσκευασία 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46141308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 58291100 Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία  
4 58291300 Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που διαθέτεται σε συσκευασία  
5 58293200 Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
6 33190000 Επισκευή άλλου εξοπλισμού  
7 62012900 Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού  
8 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
9 62031100 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου  
10 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
11 33131900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
12 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
13 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
14 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
15 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
16 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA