Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BE ACCURATE AVIATION SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: BE ACCURATE AVIATION SERVICES LTD
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 113, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail: info@be-accurate.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 51100000 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 52230000 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 79121100 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων) 79900000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 51100000 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
2 79900000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες  
3 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
4 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων  
5 52230000 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές  
6 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
7 79121100 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)  
8 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
9 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
10 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
11 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA