Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
Διεύθυνση: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 4, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104128366 - 2104101722
e-mail: info@agrotikospiti.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων 01301024 Καλλιέργεια φυτώριων άλλων ανθέων 01301029 Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 46492100 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων 46731601 Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 46741303 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46751100 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων check
2 01301024 Καλλιέργεια φυτώριων άλλων ανθέων  
3 01301029 Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων  
4 47524903 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
5 47616100 Λιανικό εμπόριο βιβλίων  
6 47524704 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
7 47767700 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων  
8 46611100 Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων  
9 46731601 Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες  
10 46492100 Χονδρικό εμπόριο βιβλίων  
11 46741303 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός  
12 46221000 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών  
13 46211200 Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121