Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: METRON LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Διακριτικός τίτλος: METRON LOGISTICS Α.Ε.
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 137-139, 18536,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105599550 /2104815994 ΡΑΛΛΙΔΗΣ 2164002914 ΚΟΜΜΑΤΑ
e-mail: info@metronlogistics.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 46191005 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων 52100000 Αποθήκευση 52241904 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης check
2 52100000 Αποθήκευση  
3 46191005 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης  
4 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
5 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
6 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
7 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
8 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
9 52241904 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119