Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΔΗΣΣΟΥ ΜΕΓΑΡΟ ΕΒΕΠ, 18531,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104227920
FAX: 2104176857
e-mail: akremmida@pancretabank.gr
Νομική μορφή: Συν. Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 64191204 Υπηρεσίες τραπεζών 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 64191204 Υπηρεσίες τραπεζών
2 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
3 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  
4 64911000 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA