Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ECO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΜΥΓΙΑΡΗ ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ, 19100,
Δήμος: ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2296024593, 2105788460
FAX: 2105788501
e-mail: ecohellas.ltd@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.eco-hellas.g
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης Κατασκευή οικιστικών κτιρίων Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών Εργασίες κατεδάφισης Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί) Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α. Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α. Παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα Υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών check
2 39002200 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης  
3 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
4 43999000 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.κ.α.  
5 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
6 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών  
7 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
8 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
9 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης  
10 43221100 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών  
11 72112000 Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία  
12 42212200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών  
13 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
14 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
15 10515000 Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων  
16 20595900 Παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.  
17 20158000 Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.δ.κ.α.  
18 10514000 Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)  
19 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
20 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
21 38212300 Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
22 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων  
23 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
24 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
25 39001200 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων  
26 39001400 Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων  
27 37001000 Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων  
28 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
29 72111000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές  
30 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
31 49411200 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων των προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα  
32 37002000 Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης  
33 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
34 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
35 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
36 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
37 45201000 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα  
38 46493900 Χονδρικό εμπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.  
39 45191000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
40 46761900 Χονδρικό εμπόριο ενδιάμεσων προϊόντων, εκτός των αγροτικών, π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121