Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: UNIVIS MARINE AGENCY ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: UNIVIS MΑRINE A.E.
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 107-109, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109567320
FAX: 2109567313
e-mail: office@univis.com.ua
Ιστοσελίδα: http://univis-isologismoi.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 50101900 Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών  
4 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
5 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
6 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
7 52221300 Υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού πλοίων σε θαλάσσια και παράκτια ύδατα  
8 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
9 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121