Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: WORLD SAFE TRANSPORTS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: W.S.T.P.C
Διεύθυνση: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 37, 18538, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104284153
FAX: 2104180552
e-mail: info@intercargo.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες ναυλομεσιτών Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων check
2 52291200 Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών  
3 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
4 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
5 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
6 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
7 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
8 52291100 Υπηρεσίες ναυλομεσιτών  
9 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
10 52291000 Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
11 52291906 Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών  
12 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
13 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119