Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SUPER TAPE
Διεύθυνση: ΠΥΡΓΟΥ 2, 18346,
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103314373
Νομική μορφή: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46692002 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού 46691984 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για επαγγελματική χρήση 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων 47595833 Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου) 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων 47788607 Λιανικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας 47788906 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47788916 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46692002 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης check
2 47788607 Λιανικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας  
3 47788906 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης  
4 47413104 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους  
5 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων  
6 47788916 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά  
7 47595833 Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου)  
8 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
9 46382900 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α.  
10 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  
11 46711103 Χονδρικό εμπόριο καυσόξυλων  
12 46691984 Χονδρικό εμπόριο σάκων και τσαντών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου), για επαγγελματική χρήση  
13 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
14 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119