Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BE ACCURATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: BE ACCURATE LTD
Διεύθυνση: ΦΙΛΩΝΟΣ 113, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2111899600
FAX: 2104594420
e-mail: info@be-accurate.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Εξαγωγέας: Ναι
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 46900000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 49101900 Άλλες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, υπεραστικές 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 50400000 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 52230000 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic) 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς 79112000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 46241001 Εξαγωγή ακατέργαστων δερμάτων 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου 46411302 Εξαγωγή λευκών ειδών 46311201 Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 49101900 Άλλες υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών, υπεραστικές  
3 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
4 51210000 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων  
5 52230000 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές  
6 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
7 46241001 Εξαγωγή ακατέργαστων δερμάτων  
8 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
9 46331301 Εξαγωγή ελαιόλαδου  
10 46411302 Εξαγωγή λευκών ειδών  
11 46311201 Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών, φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων)  
12 50400000 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων  
13 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  
14 46900000 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο  
15 70221203 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών  
16 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
17 93291901 Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)  
18 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
19 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
20 49420000 Υπηρεσίες μετακόμισης  
21 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
22 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης  
23 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
24 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  
25 79112000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
26 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121