Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: EUROPEAN KTEO - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: EUROKTEO A.E.
Διεύθυνση: ΜΠΙΧΑΚΗ 30-32, 18233, ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105811814 2104901349
e-mail: rentis@mrkteo.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71201400 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων 93191100 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71201400 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών check
2 71201900 Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων  
3 66221001 Υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και ασφαλιστικού συμβούλου  
4 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
5 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
6 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
7 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
8 93191100 Υπηρεσίες προβολής αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών αθλητικών εκδηλώσεων  
9 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
10 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121