Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Ι. & Ε.ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Ι. & Ε.ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 13, 18121,
Δήμος: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2741039008
FAX: 2741039072
e-mail: pap.scrap@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.pcci.gr/evep/papaleksis
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) 45111101 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων 45191105 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων 45311105 Χονδρικό εμπόριο φθαρμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα από καουτσούκ, για αυτοκίνητα 45311230 Χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων 46691111 Χονδρικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών 46771005 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 46771006 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων νικέλιου 46771007 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού 46771011 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων σιδερένιων βαρελιών 46771013 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση 77391906 Υπηρεσίες ενοικίασης πλωτών γερανών χωρίς χειριστή 46721000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων 38114100 Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση 52221600 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε εσωτερικά ύδατα 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ).
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) check
2 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων  
3 42912001 Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)  
4 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
5 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
6 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
7 52221101 Λιμενικές υπηρεσίες γενικά (προσόρμισης, πρυμνοδέτησης, παροπλισμού, ελλιμενισμού, ανέλκυσης, πλοήγησης πλοίων κλπ).  
8 52221501 Υπηρεσίες ανέλκυσης ναυαγίων  
9 38311100 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων  
10 52221600 Υπηρεσίες διάσωσης και ανέλκυσης σκαφών σε εσωτερικά ύδατα  
11 77391906 Υπηρεσίες ενοικίασης πλωτών γερανών χωρίς χειριστή  
12 38111000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
13 38114100 Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση  
14 46691106 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών μηχανών πλοίων  
15 46771005 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου  
16 46771006 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων νικέλιου  
17 46771007 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού  
18 45111101 Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, μεταχειρισμένων  
19 46691111 Χονδρικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους  
20 46721000 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  
21 46771011 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων σιδερένιων βαρελιών  
22 45191105 Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων  
23 45311230 Χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων  
24 46771013 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση  
25 45311105 Χονδρικό εμπόριο φθαρμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα από καουτσούκ, για αυτοκίνητα  
26 46691310 Χονδρικό εμπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121