Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΟΣΣΟΥΝΙΔΗΣ SCRAP METAL Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: T.S.M
Διεύθυνση: Λ.ΝΑΤΟ ΘΕΣΗ ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ 0, 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6974724353
e-mail: gt_scrapmetal@hotmail.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ) Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων αργίλιου Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χρυσού ή επιχρυσωμένου μετάλλου, λευκόχρυσου (πλατίνας) και άλλων πολύτιμων μετάλλων Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση, μετά από κοπή Χονδρικό εμπόριο πριονιδιών και υπολειμμάτων ξυλείας Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων νικέλιου Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) check
2 38320000 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού  
3 38310000 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών  
4 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων  
5 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)  
6 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
7 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
8 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών  
9 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
10 38322900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών  
11 38321100 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών  
12 38321200 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών  
13 38322500 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου  
14 38322100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων  
15 38322300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού  
16 38311200 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών  
17 69101904 Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας  
18 38114900 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση  
19 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
20 45191000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
21 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
22 46771000 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
23 46771004 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων αργίλιου  
24 46771005 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου  
25 46771006 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων νικέλιου  
26 46771007 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού  
27 46771008 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χρυσού ή επιχρυσωμένου μετάλλου, λευκόχρυσου (πλατίνας) και άλλων πολύτιμων μετάλλων  
28 46430000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών  
29 46431112 Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών οικιακών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.  
30 46771013 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση  
31 46771014 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων, κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση, μετά από κοπή  
32 46771015 Χονδρικό εμπόριο πριονιδιών και υπολειμμάτων ξυλείας  
33 46771017 Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
34 46771024 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων και θραυσμάτων γυαλιού  
35 46771028 Χονδρικό εμπόριο υπολειμμάτων χαρτιού και χαρτονιού  
36 45191100 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  
37 46761100 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121