Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MSC SERVICE CENTER GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: MSC SERVICE CENTER GREECE M.E.P.E.
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 12, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104145580
FAX: 2104226605
e-mail: tvassilakis@ssc.mscgva.ch
Ιστοσελίδα: http://www.msc.com/grc/about-us/ssc-greece
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες check
2 69202900 Άλλες λογιστικές υπηρεσίες  
3 52290000 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  
4 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
5 50200000 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119