Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΙΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΙΡΙΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΒΛΑΧΑΚΟΥ 38-40, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104629300, 2104627013
FAX: 2104619565
e-mail: gzarifopoulos@apopsi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.iris.edu.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals) 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 74301200 Υπηρεσίες διερμηνείας 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 88101101 Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους 88101200 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 88101400 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες 88991200 Υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος 88991300 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους 88991900 Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α. 88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα 88991902 Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, χωρίς παροχή καταλύματος
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης
2 88991900 Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.  
3 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
4 62031200 Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή  
5 74301200 Υπηρεσίες διερμηνείας  
6 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
7 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
8 88991300 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους  
9 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
10 88101101 Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους  
11 88101400 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες  
12 88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα  
13 88101200 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων  
14 88991902 Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, χωρίς παροχή καταλύματος  
15 85591101 Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
16 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
17 88991200 Υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA