Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΣΠΙΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΣΠΙΝ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 3, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109567320 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
e-mail: nsam@nextstep.net.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ Δραστηριότητες συσκευασίας Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 64201000 Υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) check
2 53200000 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες  
3 61900000 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες  
4 79903000 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
5 82910000 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών  
6 66300000 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων  
7 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
8 82920000 Δραστηριότητες συσκευασίας  
9 79110000 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  
10 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
11 82911200 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών  
12 82991901 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, λιανικά  
13 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
14 79903900 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
15 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
16 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  
17 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
18 79112000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
19 79111000 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119