Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΡΟΥΤΕΚ ΜΑΡΙΝ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΟΥΤΕΚ Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 25, 18535, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104112871
e-mail: info@marutec.gr
Ιστοσελίδα: http://www.marutec-sa.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων εργαλείων χειρός Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121401 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) check
2 46151301 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων εργαλείων χειρός  
3 46141308 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.  
4 25612201 Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων  
5 81221000 Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού  
6 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
7 33111200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων  
8 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
9 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)  
10 33151002 Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων  
11 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων  
12 33151003 Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121