Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: AKTI ENGINEERING ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: AKTI ENGINEERING
Διεύθυνση: ΜΠΟΤΑΣΗ 79-81, 18537,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104180453, 2104180563
FAX: 2104515183
e-mail: central@aktieng.gr
Ιστοσελίδα: http://www.aktieng.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών Υπηρεσίες χαρτογράφησης Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο Υπηρεσίες μηχανικών Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων check
2 42991000 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
3 42991900 Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
4 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
5 42992900 Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
6 42912000 Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
7 42222200 Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών  
8 42911000 Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές  
9 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
10 42211200 Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών  
11 43131001 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών  
12 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
13 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
14 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων  
15 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
16 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
17 71121905 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης  
18 71123104 Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών  
19 71123501 Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης  
20 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
21 71123502 Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης  
22 71121908 Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά  
23 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
24 71123503 Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης  
25 71123100 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών  
26 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
27 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
28 71123401 Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο  
29 71121307 Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού  
30 71123504 Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης  
31 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης  
32 42912002 Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119