Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΑΡΚΕΤ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων-Εκπαίδευση-Κατάρτιση Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΚΕΤ Κε.Δι.Βι.Μ2
Διεύθυνση: ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 6, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104127346, 2104115359 (ΧΡΙΣΤΙΝΑ)
e-mail: marketkek@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://MARKET KEK. GR
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
3 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
4 85591904 Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία  
5 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
6 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
7 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης  
8 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
9 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119