Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: Creative Internet Services ΜΟΝ ΕΠΕ
Διεύθυνση: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 69-71, 18532,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104622205
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) check
2 58133200 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε εφημερίδες, ηλεκτρονικής μορφής  
3 58213000 Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση  
4 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
5 63911000 Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων  
6 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121