Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MARE MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: MARE MARINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΚΑΝΑΡΗ 2-4, 18538,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2102617511
Ιστοσελίδα: http://www.maremarine.fid.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων check
2 71121912 Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού  
3 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
4 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
5 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119