Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΤΙ ΕΝ ΕΛ ΓΚΡΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: TNL GREECE S.A.
Διεύθυνση: ΚΑΝΘΑΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΙΑΣΟΝΟΣ, 18537,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104534189
e-mail: info@tnlcom.gr
Ιστοσελίδα: http://www.tnlcom.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 82991902 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά ΚΥΡΙΑ 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών 61301001 Υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων ραδιοτηλεφωνίας 61901001 Υπηρεσίες θαλάσσιας τηλεπικοινωνίας 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 82911204 Υπηρεσίες ενοικιαστή δημόσιων, δημοτικών, λιμενικών κλπ φόρων 82991902 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46691121 Χονδρικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιμοποιούνται ειδικά στην επαγγελματική ναυτιλία check
2 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
3 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
4 82991902 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά  
5 82991902 Υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής τηλεφωνίας, χονδρικά  
6 61301001 Υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων ραδιοτηλεφωνίας  
7 33204200 Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού  
8 82911204 Υπηρεσίες ενοικιαστή δημόσιων, δημοτικών, λιμενικών κλπ φόρων  
9 30119200 Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών  
10 63111000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας  
11 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
12 72192904 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική  
13 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες  
14 61901001 Υπηρεσίες θαλάσσιας τηλεπικοινωνίας  
15 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121