Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΜΑΤ ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚ
Διακριτικός τίτλος: CTL Α.Ε.
Διεύθυνση: Μ. ΚΙΟΥΡΙ, ΘΕΣΗ ΣΧΙΣΤΟ, ΙΚΟΝΙΟ, 18757,
Δήμος: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104250580
FAX: 2104250582
e-mail: emat@otenet.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων Υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α. Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων Λιανικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49410000 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων check
2 52241200 Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων  
3 52292000 Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.  
4 45192100 Λιανικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  
5 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
6 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
7 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
8 52241000 Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων  
9 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
10 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
11 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
12 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
13 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
14 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων  
15 82921005 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων  
16 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
17 45311200 Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
18 46691300 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων  
19 45311100 Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων  
20 45191100 Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121