Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΧΙΟΥ 0 , 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2107223933
FAX: 2107254284
Ιστοσελίδα: http://www.deilogistics.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης check
2 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
3 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
4 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
5 46751101 Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121