Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MULTI SOLUTION LOGISTICS THIRD PARTY Ι.Κ.Ε
Διακριτικός τίτλος: M.S. LOGISTICS Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΟ , 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105599310 ,2105575721
FAX: 2105598077
e-mail: teo_kiritsis@hotmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.mslogistics.eu
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες αποθήκευσης Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες συσκευασίας Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης check
2 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων  
3 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
4 82921000 Υπηρεσίες συσκευασίας  
5 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
6 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121