Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GASΚΟΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: GASKONT ΜΕΠΕ
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104635044,2104623993
e-mail: sntaras@kontes.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βιομηχανικών αερίων Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων Χονδρικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου Χονδρικό εμπόριο διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων Χονδρικό εμπόριο κενών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση Χονδρικό εμπόριο αιθυλένιου, προπυλένιου, βουτυλένιου, βουταδιένιου και άλλων αερίων πετρελαίου ή αερίων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού αερίων και μερών τους Χονδρικό εμπόριο συμπιεστών για ψυκτικό εξοπλισμό Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46121307 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βιομηχανικών αερίων check
2 52101200 Υπηρεσίες αποθήκευσης χύδην υγρών ή αέριων προϊόντων  
3 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων  
4 46711302 Χονδρικό εμπόριο αιθυλένιου, προπυλένιου, βουτυλένιου, βουταδιένιου και άλλων αερίων πετρελαίου ή αερίων υδρογονανθράκων, εκτός του φυσικού αερίου  
5 46751225 Χονδρικό εμπόριο διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων  
6 46692004 Χονδρικό εμπόριο κενών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση  
7 46691938 Χονδρικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
8 46691963 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού αερίων και μερών τους  
9 46691989 Χονδρικό εμπόριο συμπιεστών για ψυκτικό εξοπλισμό  
10 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  
11 46751265 Χονδρικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου  
12 46751000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων  
13 46751200 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121