Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: TRANSPED INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS
Διακριτικός τίτλος: TRANSPED INTERNATIONAL LOGISTICS A.E.
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ 16.5 ΧΙΛ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109935856
FAX: 2109939950
e-mail: info@taxcorner.eu
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411302 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη 50201900 Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή 27113000 Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περιστροφικών μεταλλακτών 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη check
2 52101900 Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης  
3 50201900 Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων  
4 46191003 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων  
5 46191004 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού  
6 27113000 Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περιστροφικών μεταλλακτών  
7 49411302 Μεταφορές άλλων υγρών ή αερίων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
8 49411902 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων με φορτηγό αυτοκίνητο με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
9 53201101 Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων  
10 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
11 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
12 70221208 Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή  
13 49411800 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων  
14 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
15 49411500 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
16 46691500 Χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121