Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PAPPAS J. SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: PLAYMAKER FACTORY
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105542241
e-mail: info@playmakerfactory.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 95291400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αθλητικού εξοπλισμού 32301400 Κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών ειδών και αθλητικού εξοπλισμού 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α. 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 46493303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 47646500 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 93130000 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 95291400 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αθλητικού εξοπλισμού check
2 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
3 93130000 Εγκαταστάσεις γυμναστικής  
4 43321000 Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων  
5 43321011 Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες  
6 32301400 Κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών ειδών και αθλητικού εξοπλισμού  
7 47646500 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού  
8 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
9 47788800 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α.  
10 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
11 33207000 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.  
12 33201000 Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού  
13 46493303 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας  
14 46691000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού  
15 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  
16 46493309 Χονδρικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού  
17 45111100 Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121