Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: VORTEX TECHNOLOGIES Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: VORTEX TECHNOLOGIES S.M.P.C.
Διεύθυνση: Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3, 18545,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104221209
e-mail: kaloudig@yahoo.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης) Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού Άλλες γενικές δημόσιες υπηρεσίες Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ) Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 26114101 Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων check
2 84111900 Άλλες γενικές δημόσιες υπηρεσίες  
3 46141316 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών  
4 46141318 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού  
5 47545441 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
6 35111004 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας  
7 35111007 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης  
8 35111006 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας  
9 35111009 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα  
10 35131001 Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος  
11 33141101 Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ)  
12 72192906 Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού  
13 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  
14 46741202 Χονδρικό εμπόριο ειδών κεντρικής θέρμανσης (λεβήτων, καυστήρων αέριων καυσίμων ή πετρελαίου, κυκλοφορητών, θερμοσίφωνων κλπ εξαρτημάτων θέρμανσης)  
15 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  
16 64910000 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121