Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: GLADIUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: GLADIUS
Διεύθυνση: ΑΛΙΠΕΔΟΥ 6, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑ
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104100971
e-mail: chris@gladius.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
46191006 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 58141200 Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών ΚΥΡΙΑ 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 30129000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 32991100 Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και άλλων προϊόντων ασφαλείας 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους 46421116 Χονδρικό εμπόριο γαντιών, γαντιών χωρίς δάκτυλα 46421141 Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα 46691105 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη 47717154 Λιανικό εμπόριο στρατιωτικών και αστυνομικών στολών και εξαρτημάτων 52221102 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 77291201 Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και σκευών σε επαγγελματίες 14123002 Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (στρατιωτικών στολών) 30121200 Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα check
2 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
3 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
4 68100000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
5 58141200 Έκδοση έντυπων περιοδικών επιχειρηματικού, επαγγελματικού και ακαδημαϊκού περιεχομένου  
6 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
7 46191006 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα  
8 46141202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους  
9 30129000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού  
10 32991100 Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και άλλων προϊόντων ασφαλείας  
11 14123002 Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (στρατιωτικών στολών)  
12 47717154 Λιανικό εμπόριο στρατιωτικών και αστυνομικών στολών και εξαρτημάτων  
13 30121200 Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό  
14 52221102 Υπηρεσίες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών  
15 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
16 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
17 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
18 71201200 Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων  
19 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
20 71121906 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα  
21 77291201 Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και σκευών σε επαγγελματίες  
22 33121902 Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων  
23 33151000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών  
24 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
25 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες  
26 72191200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών  
27 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
28 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
29 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
30 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
31 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
32 46691105 Χονδρικό εμπόριο άλλων πλωτών κατασκευών  
33 46421116 Χονδρικό εμπόριο γαντιών, γαντιών χωρίς δάκτυλα  
34 46691100 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού μεταφορών, εκτός από τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις μοτοσικλέτες και τα ποδήλατα  
35 46421141 Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες  
36 46901009 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας πλοίων με διάφορα είδη  
37 46691568 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων ανίχνευσης, ελέγχου και ασφαλείας  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121