Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: WTS-LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: WTS-LOGISTICS L.T.D
Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41, 18546,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104637068
FAX: 2104315931
e-mail: info@wts_logistics.eu
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων
2 52291900 Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων  
3 51211000 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων  
4 50201000 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών εμπορευμάτων  
5 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων  
6 70221601 Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA