Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: WILLOBY AND TRUMAN NATIONAL Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: WILLOBY AND TRUMAN NATIONAL
Διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35-39, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104293116
Ιστοσελίδα: http://www.willobytruman.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
2 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
3 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
4 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
5 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
6 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
7 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
8 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.120
SGA