Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: ΑΛΦΑ-ΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΦΥΛΗΣ 8Α, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105573042
e-mail: info@alpha-sigma.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alpha-sigma.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών) Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα check
2 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
3 47111002 Λιανικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων  
4 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
5 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
6 71121402 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)  
7 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
8 46901003 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ειδών  
9 46391201 Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων, μη κατεψυγμένων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121