Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΘΙ - ΡΙΖΑ ΜΠΛΕΤΑ, 19600,
Δήμος: ΜΑΝΔΡΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105542241(λογ.), 2105542696
FAX: 2105544772
e-mail: argyriou.ike@gmail.com
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής 46631013 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 46711305 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 46761911 Χονδρικό εμπόριο βιτούμιου και ασφάλτου, φυσικών, ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων 49411501 Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 46761904 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 43121200 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών check
2 77390000 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
3 77110000 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
4 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
5 42992000 Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού  
6 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.  
7 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
8 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
9 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
10 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
11 49411501 Υπηρεσίες μεταφοράς ασφάλτου για σκυρόστρωμα  
12 46761904 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά  
13 46631001 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής  
14 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών  
15 46711305 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων  
16 46761911 Χονδρικό εμπόριο βιτούμιου και ασφάλτου, φυσικών, ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων  
17 46631013 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων οδοποιίας και ανοικοδομήσεως  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121