Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PERFECT FREIGHT SOLUTIONS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & LOGISTICS Μονοπρόσωπη ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: P.F.S. Μ.Α.Ε.
Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΗ ΝΤΑΡΑ, 19300,
Δήμος: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6975205216,2105555043
FAX: 2112152365
e-mail: accounting@pfssa.gr
Ιστοσελίδα: http://www.pfssa.gr
Νομική μορφή: Α.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα) 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη 50201400 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων 50201500 Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην 50201900 Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων 51211000 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων 51211100 Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης 52211900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων 52212404 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 52291902 Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων check
2 50201900 Άλλες υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών εμπορευμάτων  
3 52211900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές  
4 50201500 Θαλάσσιες και παράκτιες μεταφορές ξηρών εμπορευμάτων χύδην  
5 49411904 Οδικές μεταφορές άλλων εμπορευμάτων, με φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών μεταφορών και με οδηγό μη ιδιοκτήτη  
6 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
7 51211000 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς εμπορευμάτων  
8 50201400 Υπηρεσίες θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων  
9 52291903 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)  
10 49411400 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια (που χρησιμοποιούνται από διαφορετικά μεταφορικά μέσα)  
11 49201000 Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων  
12 52212000 Υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
13 51211100 Υπηρεσίες τακτικής εναέριας μεταφοράς με εμπορευματοκιβώτια  
14 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
15 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  
16 52212404 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119