Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Ναυτιλιακός Κόμβος
Διεύθυνση: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 33 ΚΑΙ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 120, 18535,
Δήμος: ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104297887
e-mail: info@komvosnav.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
4 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
5 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
6 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
7 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.119
SGA