Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Ναυτιλιακός Κόμβος
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, 10678,
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2104297887
e-mail: info@komvosnav.gr
Νομική μορφή: Ι.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.) 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121904 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων check
2 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
3 82300000 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
4 71201905 Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων  
5 93291903 Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)  
6 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
7 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
8 71201903 Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ  
9 80101200 Υπηρεσίες φύλαξης  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121