Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διεύθυνση: ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3, 18233,
Δήμος: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) Χύτευση σιδήρου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 46771007 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων χαλκού check
2 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
3 46771012 Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap)  
4 46771017 Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
5 46771017 Χονδρικό εμπόριο σιδηρούχων απορριμμάτων και υπολειμμάτων  
6 24510000 Χύτευση σιδήρου  

Επιστροφή

webΕΒΕΠ 1.0.2.121